Foto: Jiri Havran

Tidligere versjoner

Her finner du tidligere versjoner av kravspesifikasjoner, manualer og veiledere.

Tidligere versjoner av veiledere

Standard kravspesifikasjon Oslo kommune 2015

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune 2012