Foto: Jiri Havran

Tidligere versjoner

Her finner du tidligere versjoner av kravspesifikasjoner, manualer og veiledere.

Tidligere versjoner av manualer

Tidligere versjoner av veiledere

Standard kravspesifikasjon Oslo kommune 2015

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune 2012