Foto: Jiri Havran

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) har alltid høyeste prioritet, enten det er på skoler i drift eller på en av de mange små eller store byggeplassene våre.

Det skal alltid være fokus på SHA i planleggingen, prosjekteringen og utførelsen av alle våre bygge- og rehabprosjekter.

Av denne grunn skal våre prosjekter rapportere status på SHA hver måned. Månedlig rapportering baserer seg på hovedleverandørens registreringer som deretter kontrolleres av foretakets Koordinator for Utførelse (KU) og Prosjektleder (PL).

 

Generell SHA info og rapporteringen skjer via SHA-portalen.