Veiledere

Våre veiledere omtaler preaksepterte løsninger og detaljer som er ønsket i forbindelse med gjennomføring av byggeprosjektene.

Dokumenter

Her kan du laste ned nødvendige dokumenter.

IKT-veilederen beskriver ønsket prosess i forbindelse med koordinering, rådgiving og sikring av IKT-leveranser i skolebygg. Veilederen tar for seg ulike krav i SKOK og de ulike fasene i et byggeprosjekt hvor UBF-IKT og UDE-IKT ønsker å være involvert.
Dette er en veiledning som beskriver branntekniske problemstillinger som erfaringsmessig er utfordrende for UBF ved overtakelse av skolebygg. Utfordringene er ulik tolkning av regelverket (TEK og VTEK) i forhold til utforming av brannstrategi, prosjektering og utførelse av skolebygg. Veilederen utfyller UBFs krav i SKOK.