Foto: Finn Ståle Felberg

Veiledere

Våre veiledere omtaler preaksepterte løsninger og detaljer som er ønsket i forbindelse med gjennomføring av byggeprosjektene.

Dokumenter

Her kan du laste ned nødvendige dokumenter.

IKT-veilederen beskriver ønsket prosess i forbindelse med koordinering, rådgiving og sikring av IKT-leveranser i skolebygg. Veilederen tar for seg ulike krav i SKOK og de ulike fasene i et byggeprosjekt hvor UBF-IKT og UDE-IKT ønsker å være involvert.
Dokument Dato Versjon
UBF IKT Veileder v.2 Dato: 25.08.2021 Versjon: 1