Foto: Finn Ståle Felberg

Standard kravspesifikasjon for Oslo kommune

Standard kravspesifikasjoner skal sikre robuste løsninger med lav LCC og lang levetid på byggene. Funksjonskravene angir omfang og funksjonalitet i rombeskrivelser for de ulike typene formålsbygg og de tekniske og FDV-begrunnede kravene omhandler driftserfaringer og sikrer enhetlig drift. SKOK er en del av bestillerkompetansen til Oslo kommune og er utgangspunkt for utarbeidelse av endelige krav for prosjektet.

Hvordan bruke SKOK?

Standard kravspesifikasjoner består av dokumenter i et hierarki med tre nivåer:

Første nivå:
Kravene skal ligge til grunn ved utarbeidelse av kravspesifikasjonen i det enkelt prosjekt. Dersom enkelte krav ikke kan oppfylles, skal dette meldes inn til fraviksbehandling.

For de funksjonelle kravene meldes fravik inn til bestiller (OVK, BYM, HEI/AIS, UDE, SYE) og for de tekniske og FDV-begrunnede kravene meldes fravik inn til utfører (OBF).

Andre nivå:
Består av kravdokumenter spesifikke for foretaket. Eksempel på dette er FDVU-leveransekrav med tilhørende dokumenter som er gjeldende for samtlige formålsbygg. Som for krav under første nivå skal dette meldes inn til fraviksbehandling dersom forventet løsning ikke kan følges.

Tredje nivå:
Består av veiledere, matriser m.m. Dokumentene er foretrukne løsninger som foretaket har god erfaring med.

Maler tilhører også tredje nivå. Disse er utarbeidet for at foretaket skal få overlevert nødvendige opplysninger på en strukturert måte som er tilpasset foretakets arbeidsverktøy/systemer.

Historikk

Tidligere Undervisningsbygg KF lagde sine første krav/veiledninger i 2007. I løpet av årene ble disse utviklet til å gjelde flere bygningstyper og med mer samarbeid på tvers i Oslo kommune.

I 2011/2012 samarbeidet de tidligere foretakene Undervisningsbygg, Omsorgsbygg og Boligbygg om en felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - FKOK 2012.

I løpet av 2013/2014 ble eierskapet til kravene overtatt av byrådsavdeling for finans og 20.08.2015 ble kravene for formålsbygg, inkludert tekniske og FDVU-begrunnede krav, revidert og vedtatt av byrådet. Kravsettene ble kalt Standard kravspesifikasjoner for Oslo kommune - SKOK 2015.

Vedtaket omfattet standard kravspesifikasjoner for
Barnehager, Omsorg+, Omsorgsboliger, Skoler, Sykehjem, Utleiebolig og Tekniske og FDV-begrunnede krav.

I 2019 ble Tekniske og FDV-begrunnede krav revidert. Kravene ble vedtatt 05.02.2019.

I løpet av 2021/2022 ble samtlige kravspesifikasjoner revidert. Vedtak ble foretatt av byrådet 15.12.2022. Det ble samtidig vedtatt en helt ny standard kravspesifikasjon for Flerbrukshaller.