Foto: Finn Ståle Felberg

SKOK 2022

Standard kravspesifikasjoner Oslo kommune (SKOK) er krav til ulike typer formålsbygg (bygg med et spesifikt formål) i Oslo kommune. Kravene skal sikre at de aktuelle formålsbyggene oppnår ønsket kvalitet til lavest mulig kostnad.

SKOK 2022 består av funksjonelle kravsett til 7 typer formålsbygg, og 1 kravsett med tekniske og FDV-begrunnede krav.

Kravsettene ble vedtatt i byrådet 15. desember 2022, og eies av byrådsavdeling for finans. Kravsettene oppdateres årlig, siste versjon er "Standard kravspesifikasjon 2022, oppdatering 2023".

Dokumenter

Her kan du laste ned nødvendige dokumenter. Tidligere versjoner finner du snarvei til i margen på høyre side.
I tillegg til standard kravspesifikasjon for den enkelte type bygg er det utarbeidet Tekniske og FDV-begrunnede krav for formålsbygg. Dette er en samling av de tekniske og forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsbegrunnede krav som kommunale foretak som skal drifte bygget ved ferdigstillelse har til bygget for å sikre hensiktsmessig drift etter overtakelse.