Foto: Finn Ståle Felberg

SKOK 2022

Standard kravspesifikasjoner Oslo kommune (SKOK) er krav til ulike typer formålsbygg (bygg med et spesifikt formål) i Oslo kommune. Kravene skal sikre at de aktuelle formålsbyggene oppnår ønsket kvalitet til lavest mulig kostnad.

SKOK 2022 består av funksjonelle kravsett til 7 typer formålsbygg, og 1 kravsett med tekniske og FDV-begrunnede krav.

Kravsettene ble vedtatt i byrådet 15. desember 2022, og eies av byrådsavdeling for finans.

Dokumenter

Her kan du laste ned nødvendige dokumenter. Tidligere versjoner finner du snarvei til i margen på høyre side.
I tillegg til standard kravspesifikasjon for den enkelte type bygg er det utarbeidet Tekniske og FDV-begrunnede krav for formålsbygg. Dette er en samling av de tekniske og forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsbegrunnede krav som kommunale foretak som skal drifte bygget ved ferdigstillelse har til bygget for å sikre hensiktsmessig drift etter overtakelse.