Kurs

Her kan du melde deg på e-læringskurs i de tekniske og FDVU-begrunnede kravene i kravspesifikasjonen.

DAK-manualen

Ta kurset

Merkemanualen

Ta kurset

FDVU Leveransekrav

Ta kurset

Tekniske og FDVU-begrunnede krav

Informasjon