Foto: HAB

SKOK 2022

Kravspesifikasjonene består av styrende dokumenter som eies av byrådsavdelingen for finans, samt manualer tilpasset de ulike foretakene i Oslo kommune.

Standard kravspesifikasjoner

Dette er dokumenter som inneholder krav til ulike typer formålsbygg vedtatt av byrådet og som forvaltes av byrådsavdeling for finans.

Kravspesifikasjonene er grunnlag for utarbeidelse av endelig kravspesifikasjon i det konkrete prosjektet, der kravspesifikasjonen tilpasses prosjektet og de tilpasninger som det er åpent for i kravsettet.
I tillegg til standard kravspesifikasjon for den enkelte type bygg er det utarbeidet Tekniske og FDV-begrunnede krav for formålsbygg. Dette er en samling av de tekniske og forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsbegrunnede krav som kommunale foretak som skal drifte bygget ved ferdigstillelse har til bygget for å sikre hensiktsmessig drift etter overtakelse.